Kansas City, Missouri, 1896 April, sheet 116 skeleton

Primary tabs