Neosho, Missouri, 1916 April, sheet 02

Primary tabs