Neosho, Missouri, 1916 April, sheet 03

Primary tabs