Neosho, Missouri, 1916 April, sheet 06

Primary tabs