Neosho, Missouri, 1916 April, sheet 09

Primary tabs