Washington, Missouri, 1893 April, sheet 2

Primary tabs