Washington, Missouri, 1893 April, sheet 4

Primary tabs