Neosho, Missouri, 1916 April, sheet 04

Primary tabs