Washington, Missouri, 1893 April, sheet 3

Primary tabs